Read Manga Mint Manga Dorama TV Libre Book Find Anime Self Manga Self Lib GroupLe
Гарнитура: Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8
Размер: A A A A A A

Онлайн чтение книги Мартин Боруля
ЯВА II


Мартин, а потiм Палажка.

Мартин (один). Може, й на тройцю потанцюємо, тiлько не на Миколинiм весiллi. Бач, хлоп, пiднiжок пана Кра-совського! Туди ж, у рiдню лiзе, - умийся попереду!.. Якби не в моїй хатi, єй, наплював би Гервасiєвi у самiсiньку пику за його хлопськi речi… I вiн зо мною рiвняється!.. Далеко!.. От як приїде сьогодня з города наш жених - губернський секретар-регiстратор, - тодi милостi просю подивиться, за кого Боруля вiддає свою дочку!.. Ха!

Входе Палажка.

Палажка. Чого це Гервасiй i Матвiй заходили?

Мартин. Гервасiй свата нашу Марисю за свого Миколу.

Палажка. От i слава богу! Я рада, що такого зятя мати буду: поштивий, добрий i хазяйський син.

Мартин. I хлоп.

Палажка. Такий, як i ми.

Мартин. Дурна!

Палажка. Сам ти дурний! Чого лаєшся? Що ж ти маєш против Миколи?

Мартин. Слiпа!

Палажка. Тьфу! То тобi, мабуть, повилазило. Мартин. Глуха!

Палажка. Отже, єй-богу, так i вчеплюся у чуприну, як будеш лаяться!

Мартин (набiк). Чого доброго, вчепиться! Це буде не по-дворянськи. (До Палажки.) Не сердься, Палазю, а скажи менi - тiї бачила ту бумагу, що Степан привiз?

Палажка. Бачила.

Мартин. I чула, що вiн читав у бумазi?


Палажка. Чого ти причепився до мене? Не балакай навтямки; кажи товком: чи вiддамо Марисю за Миколу? Не мороч мене.

Мартин. Дiло шiсть мiсяцiв в герольдiї, не сьогодня-завтра утвердять в дворянствi, а я дочку вiддам за мужика!.. Що ж то я з глузду з'їхав, чи як?

Палажка. Здається менi, що з'їхав: не велиш нi менi, нi дочцi робить, сам не робиш, понаймав наймитiв, наймичок, хазяйство псується…

Мартин. Палазю! Дворянин - одно, хлоп - друге!.. Може, ти цього не розумiєш, то тобi яснiше скажу: сметана - одно, а кисле молоко - друге! О! Розумiєш?

Палажка. Одно розумiю, що ти стерявся розумом.


Мартин. О господи, о господи! Нащо ти мене довiв до того, що я одружився з простою мужичкою! Нiчого не тя-ме - як до пенька балакаєш. I казав же покiйний папiнька: женись, сину, на шляхтянцi. Нi, таки погнався за чорними бровами! От i дожив: брови злиняли, а гонору як не було; так i нема!

Палажка. Божевiльний! Єй-богу, божевiльний! Ти б дроку напився.

Мартин. Що ти з нею будеш балакать?.. Хiба тобi краще буде бачить свою дочку за репаним мужиком Миколою, нiж за губернським секретарем-регiстратором? Краще? Кажи!

Палажка. А де ж вiн у бiса, той… ростератор?


Мартин. Регiстратор. Палажка. Та не вимовлю.

Мартин. Ото-то ж боже! Приїде, душко, приїде! Про нього же й казав Степановi на од'їздi - чула?

Палажка. То чом же ти менi не сказав? А то: i слiпа, i глуха - тiлько роздратував мене… Ну, а Марися?.. Ти ж її питав, - може, вона не схоче?

Мартин. I питать не буду, нащо питать? Вона не дурна, в нiй батькова кров, розбере, не бiйсь, де пан, а де мужик!

Палажка. Дай боже! Хiба я їй ворог?

Мартин. I я не ворог своїм дiтям, хочу обох дiтей пристроїть по-дворянськи!.. Тiлько ти, Палазю-душко, здiла.й милость, не супереч менi, слухай мене.

Палажка. Не дратуй мене, то все буду робить, як звелиш.

Мартин. Ну, годi! Сiдай, душко! Омелько привезе са-муварь, чаю, сахарю i… кофiю. Чай я пив i знаю, як його настановлять, то сам тобi розкажу; а кофiю не знаю, як роблять.. Пiди ти зараз до Сидоровички - вона зна - i повчися у неї. I розпитай гарненько, як його роблять i коли його подають: чи до борщу, чи на нiч? Палажка. А коли ж приїде жених?

Мартин. От Омелько привезе звiстку, а може, й самого привезе, бо недурно ж його так довго нема, мабуть, задержав, поки з присутствiя вийдуть.

Палажка. То я ж зараз i пiду, бо, може, сьогодня й привезе.

Мартин. Iди, iди, душко! Та розпитай гарненько про всi звичаї i порядки дворянськi.

Палажка пiшла.


Читать далее

Отзывы и Комментарии
комментарий